Bezuinigen

Hoe kunnen wij bezuinigen? “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”.  Bij bezuinigingen wordt soms vergeten dat er nog steeds (veel) geld wordt uitgegeven en het kan erg lastig zijn te bepalen waaraan het resterende geld besteed zal worden.

Met uw stakeholders kan worden onderzocht hoe met de resterende middelen een maximum value for money kan worden behaald. De werkwijze omvat een gezamenlijk onderzoek waaraan het geld nu wordt besteed, de resultaten die daarmee worden geboekt, eventueel een meetlat om alternatieven af te wegen, creatief kijken naar alternatieve mogelijkheden om resultaten te halen (en tegen welke kosten),  en keuzes maken voor het vervolg. ValueFM ontzorgt en faciliteert het proces. Zie ook Gebruik en Producten voor toepassingsvoorbeelden.

Value FM is.. .

  • Onafhankelijk
  • Integer
  • Teamgericht
  • Multidsciplinair

Bel ons.

handen-ring