Waar wordt value engineering gebruikt?

Is value engineering…

 • ..iets voor uw organisatie?
 • ..iets voor uw programma?
 • ..iets voor uw projecten?
 • ..iets voor uw producten?
 • ..fit for purpose?
 • Is Value Engineering iets voor uw organisatie?

  Value engineering kan worden toegepast van kleine tot heel grote projecten. Het wordt wereldwijd toegepast in sectoren zoals voedingsmiddelen, bouw (weg-, water- en railinfra), vervoer, auto, electronica, luchtvaart, defensie en maritiem. Doorvertalen van organisatiedoelen naar programma’s en projecten en vice versa lukt alleen maar als ze goed gedefinieerd zijn en voor de organisatie haalbaar zijn. Value Engineering helpt ze te definieëren en om de haalbaarheid, kosten en gevolgen in beeld te brengen en houden. Overdracht van afdelingen naar de volgende in de rij worden zo een stuk gemakkelijker en de hogere doelen blijven in beeld. Ook als het project langer duurt.. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld:

  Overheden zoals :

 • gemeenten
 • provincies
 • ministeries
 • waterschappen
 • Europese commissies
 • directoraten
 • multinationals
 • netwerkorganisaties
 • Initiatiefnemers zoals:
 • kostendeskundigen
 • projectmanagers
 • portfoliomanagers
 • programmamanagers
 • investeringsverantwoordelijken
 • bestuurders
 • Maakindustrieën en hun medewerkers zoals:
 • automotive
 • food
 • maritiem
 • scheepsbouw
 • b2b machines
 • maakbedrijven
 • marketeers
 • verkopers
 • inkopers
 • ontwerpers
 • onderhoud (ontwerpers, uitvoerders)
 • managers van groepen en van specialismen
 • Is Value Engineering iets voor uw programma?

  Value Engineering kan voor een verzameling van projecten die in de loop van de tijd worden uitgevoerd heel goed de waarde bepalen. Daarmee kunnen ze geprioriteerd worden en planmatig op basis van rationele afwegingen worden geprogrammeerd. Voorbeelden zijn onderhoudsprogramma’s, projectportfolio’s en projectprogramma’s, en bijvoorbeeld grote implementatieprogramma’s waar in de loop der tijd allerhande projecten in worden uitgevoerd. Met value engineering het mogelijk te zorgen dat ze continu de meeste value for money bieden en dat iedereen weet wat de bijdrage van zijn of haar deelproject is. Vanaf de vaagste beginfase tot de allerlaatste opleverfase en gebruiksfase. Met onze expersoftware kunnen wij heel grote programma’s en projecten snel van de juiste labeling voorzien zodat programmamanagement in de tijd inzichtelijk en aantoonbaar de meeste meerwaarde biedt.

  Value Engineering gaat volgens ons om het creëren van meer waarde. Het is de kunst focus aan te brengen waar het meeste waarde bereikt kan worden, want tijd en mensen blijven schaars. Value Engineering kent vele verschijningsvormen die wij op maat en gedoseerd toepassen:

 • Value Management
 • Value Engineering
 • Value Analysis
 • Earned value engineering
 • Wertanalyse
 • Design to cost
 • Cost down
 • Critical requirements to quality; house of quality
 • Design to procure
 • Design for manufacturing
 • Design for assembly
 • Tear down
 • Design for Lean
 • Design for six sigma
 • Business process re-engineering, TQM, Kaizen
 • Risico management
 • Contract management
 • Is Value Engineering iets voor uw project?

  Aan ons wordt vaak gevraagd of Value Engineering in een project kan worden toegepast. Als u de volgende vragen heeft dan is Value Engineering (VE) mogelijk iets voor u:

 • Welke doelen moet het project of programma vervullen?
 • Wat wordt de scope van het project?
 • Hoe stemmen we de inhoud met de stakeholders af? Kunnen we het samen vorm geven?
 • Wat is het effect van eisen en wensen op het project en de kosten?
 • Levert elk onderdeel van het project waar voor z’n geld?
 • Sluit het project nog aan op de vraag van mijn opdrachtgevers, de klanten en de gebruikers?
 • Hebben de betrokken vakdisciplines goed begrepen wat het project omvat?
 • Dekken de specificaties de belangrijkste functies?
 • Doe ik het juiste om risico’s af te dekken?
 • Is er een review door vertrouwde experts uitgevoerd?
 • Voor uw product?

  Voor de maakindustrie hebben wij een aparte pagina gemaakt omdat er enkele heel specifieke toepassingen voor zijn ontwikkeld.

  Fit for purpose? Zwaarte van een value engineeringstudie

  Value-Engineeringsstudies duren minimaal 1 dag tot maximaal 2 weken voor heel grote projecten. Value FM regisseert het value engineeringsproces, ontzorgt bij het organiseren van mensen en middelen, kiest in overleg met u het team (binnen of buiten het bedrijf), leidt het proces en zorgt voor een eindpresentatie van de resultaten. Value Engineering kan effectief zijn als het project tenminste een van de volgende kenmerken heeft:

  1. Voldoende qua omvang om enkele dagen intensief met een team bezig te zijn
  2. De inhoud is door veel stakeholders in de tijd beïnvloed waardoor het ontwerp waarschijnlijk suboptimaal is
  3. Het ontwerp loopt uit de pas met voortschrijdende inzichten
  4. Er is onvoldoende inzicht in kosten om waarde te kunnen bepalen
  5. Er is een budgettekort
  6. Het project of de omgeving ervan is complex.

  Soms is het niet mogelijk om op één plek te verzamelen. Bijvoorbeeld omdat mensen wereldwijd werken. Of de vraagstelling focust op klein onderdeel waardoor een meerdaagse bijeenkomst teveel van het goede is. Als de mensen elkaar (redelijk) goed kennen en een gezamenlijk doel voor ogen hebben dan kunnen bijvoorbeeld Skype en online analyse- en brainstormtools worden ingezet. ValueFM faciliteert zulke online bijeenkomsten.

  handen-en-zon