Maakindustrie

Is Value Engineering iets voor uw product?

Voor het maken van producten zoals machines, gebruiksgoederen en onderdelen is value engineering van oudsher een veel ingezet instrument. In de USA en Duitsland is value engineering, value analysis en ‘Wertanalyse’ een bekend begrip voor machine and manufacturing industry. VE wordt toegepast als de kosten omlaag moeten, bijvoorbeeld omdat er concurrentie komt. Wat maakt u dan nog uniek of concurrerend? Wordt de marge ook bij u meestal kleiner in de tijd? U kunt zich sneller aanpassen, features toevoegen en prestaties verhogen waardoor de klant graag méér wil betalen. Maar dat lukt alleen als u kennis mobiliseert en een slim ontwerpproces toepast. Dat zijn de pijlers van Value Engineering. In relatief korte tijd maakt en verbetert u met een klein team een ontwerp. Met functie-analyse en kostenverdeling, vanuit verschillende perspectieven. Dat werkt efficiënter dan traditionele werkwijzen. Door ons gefaciliteerde VE-studies betalen zich ruim honderdvoudig terug (gebaseerd op 100 door ons uitgevoerde studies). Value FM faciliteert en levert trainingen (in house, al dan niet Europees gecertificeerd).

Het principe van value engineering is overal hetzelfde maar de toepassing is specifiek voor het type product, de ontwerpfase en de plaats van het bedrijf in de waardeketen. Wij voeren value engineering studies uit in de industrie, trainen value engineers en hebben expert software om maximaal rendement te halen uit de mogelijkheden die value engineering in principe heeft. Door onze ervaring, en samenwerking met Duitse en Amerikaanse value engineers bieden wij world class value engineering studies. In VE-studies kunnen verschillende accenten worden gelegd. Hieronder een bloemlezing:

  • Integraal design. Samen met de belangrijke afdelingen binnen het bedrijf een ontwerp reviewen of opzetten. Bijvoorbeeld met Ontwerpers, Inkopers, Onderhouders, Productie, Verkopers
  • Voice of the customer. Als integraal design, maar dan met focus op het ontdekken van de klanteisen. Soms zelfs met de klant erbij
  • Design for value. Wat is het maximaal haalbare aan klantwaarde voor een ontwerp?
  • Design to cost. Wat kan maximaal uit een product of dienst worden gehaald bij een gegeven (deel)budget? En hoe verdeel ik het budget naar de (sub)systemen?
  • Design for shared value. Hoe kan een ontwerp samen met de toeleveranciers worden geoptimaliseerd? Er zit veel kennis bij de toeleveranciers, maar het kan ook veel geld kosten. Ook bekend als een ‘design in’ studie. Het werpt vaak heel nieuw licht op het ontwerp en de vereiste producten.
  • Design for requirements. Welke eisen zijn er gesteld? Welke zouden moeten worden gesteld? Zijn er te dure eisen? Deze vragen zijn relevant bij bijvoorbeeld reverse engineering, requirements engineering en uitbesteden.
  • Design for innovation. Als er producten, features of functies moeten worden toegevoegd die nog niet bestaan. U focust puur op innovatie. Wie ziet u graag in dit ontwerpteam? Wij leveren het ontwerpproces.
  • Trainingen op verschillende niveaus, al dan niet gecertificeerd, met en zonder gebruik van expertsoftware, in house of met een groep van verschillende bedrijven. Modulaire opzet om optimaal in te spelen op uw vraag en om gebruik te maken van kennis die u zelf in huis heeft.

    Interesse of vragen? Bel Hein de Jong voor een gesprek: 024-66 37 277 of mail hein@value.fm