In-company

In-house training. Value Management op maat gemaakt, geïntegreerd in uw processen. Stukjes en beetjes van onze VM1, VM2 en VM3, het hele pakket, of slechts enkele delen ervan.
We hebben o.a. engineeringafdelingen van grote organisaties getraind en value managers van ministeries.

Train in-house

Wij hebben trainingen gegeven in kantines, golfclubs, fabrieken, restaurants en talloze hotels. Waar zal uw volgende VE-training met uw collega's zijn? Trainingen op maat gemaakt en zonodig hulp bij de implementatie.

Engineering – dat doen we al.

U doet het al, maar niet heel gestructureerd en zonder expliciete functieanalyses. Wij helpen u de blinde vlekken op te sporen en om te helpen bij het verfijnen van uw ontwerp- en besluitvormingsprocessen. We combineren dat altijd met de kracht van teamwork en van creativiteit.

Missen we niet iets?

Wat wordt wellicht over het hoofd gezien? We initieëren discussies met uw team(s), dagen conventioneel werken uit, zetten aan tot nadenken, doen diepgaand onderzoek en luisteren aandachtig. Wij zetten aan tot verandering. Profit, non-profit, consultants, ingenieurs, ontwerpers, projectplanners en projecteigenaren: U?

Bel ons

Benieuwd naar onze toegevoegde waarde? Deel uw gewenste resultaten met ons. Samen stippelen we de weg voorwaarts uit. Wij staan ​​altijd klaar voor een zingevend gesprek!

Wij zijn te duur. Zeggen ze.

Normen en waarden zijn weliswaar essentieel, maar kunnen de kosten ook verhogen. In de loop der jaren kunnen er verborgen inefficiënties in uw organisatie zijn geslopen of is er onbegrip over ontstaan. Dan kan het tijd zijn voor Value Engineering om 'waardedrainage' aan te pakken en communicatie over waarde-drivers op te starten. Met VM kan een proces op gang worden gebracht om efficiënt te werken, kosten te besparen en bijvoorbeeld acceptatie te verkrijgen voor investeringen.

Veiligheid

Ervan uitgaan dat er om veiligheidsredenen geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, is riskant. Veiligheid is inherent aan alle functies en prestaties. Een geïntegreerde ontwerpaanpak, waarbij de veiligheid af en toe in de kijker wordt gezet, zorgt voor alomvattende oplossingen. Dit holistische perspectief kan worden ingebed in VE-studies.