Al meer dan 20 jaar zijn wij gegroeid door de principes van Value Engineering. Onze reis begon in 2002 in de spoorsector en sindsdien hebben we gewerkt aan een breed scala aan toepassingen in allerlei landen en organisaties. Hoewel het proces voor ons vertrouwd is, evolueren de uitdagingen voortdurend waarmee we aan de slag gaan. Het levert regelmatig onverwachte wendingen op en mooie verrassingen. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor ons.

Over ons

We laten u met andere ogen naar uw ontwerpen kijken. Het doel is om de beste waarde voor de investeringen te krijgen en om de kwaliteit van ontwerpen te optimaliseren. We stimuleren creativiteit, functionaliteit en excellentie van de belangrijkste ontwerpaspecten.

We zijn gedreven door en bedreven in het leveren van diensten op het gebied van Value Engineering, coaching en training. We zorgen dat de best haalbare normen vastgesteld en behaald worden. We leggen de lat hoog voor u en voor onszelf en schuwen de discussie niet als het prijzig wordt of als meningen strijdig zijn.

We delen onze expertise met professionals in Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Wij faciliteren workshops en geven regelmatig trainingen voor iedereen. We helpen steeds meer ontwerpers, besluitvormers en organisaties om hun volledige potentieel te gebruiken.

???? Ons team: Wij zijn er trots op dat wij vier gecertificeerde faciliterende Professionals in huis hebben Value Management (PVM's). Een geconcentreerde pool van kennis en ervaring!

🔍 Expertise in de praktijk: Ons team is actief met Value Engineering in verschillende technische contexten qua facilitatie en training. De combinatie van praktijkervaring met coaching en training zorgt ervoor dat we up to date blijven met techniek en management.

Bij Value FM zijn we meer dan "alleen maar beoefenaars": wij zijn continu nieuwe kennis aan het ontwikkelen die we delen met vakgenoten. We gaan samenwerkingen aan met vakmensen die ontwerpprocessen opstellen om resultaten te verbeteren.

📞 We komen graag met u in gesprek.

Hein

"Deelname aan een Value Engineering studie is een voorrecht” – dat is ons doorleefde motto. Feedback over mij is vaak: "Je bent altijd zo enthousiast!" en "Zeer analytisch". Voor mij is dat logisch: een week lang samenwerken met een multidisciplinair team van toegewijde professionals om iets bijzonders te creëren is niet zomaar een opgave: het is een voorrecht. Value Engineering is geen hulpmiddel en ook geen baan: het is een levenslange visie op Waarde.

Teamgenoten

Ik zou graag nog eens willen samenwerken met veel van de teamgenoten die ik heb mogen trainen, coachen of faciliteren. Het is prachtig om te zien hoe iedereen zijn grenzen tot het uiterste verlegt! Getalenteerd, gedreven, uitstekend vakmanschap, soms zeldzame expertise. En heel veel gezond verstand.

Stroom

Werken aan succesvolle projecten, succesvolle ontwerpen maken, met woorden, daden en passie. Energiek, en met hoge opbrengsten. Maar toch ook met momenten van rust. Dat is wat voor een enorme flow zorgt.

System Engineering

Eerst analytisch en dan creatief. Als System Engineer kan ik heel analytisch zijn. En tijdens een creatieve fase buitengewoon creatief. Als Value Manager en adviseur concentreer ik me op wat de klant echt nodig heeft en waar hij zijn beperkte tijd en geld in wil investeren. En ik focus op hoe de organisatie zichzelf in staat stelt dat doel voor ogen te hebben en ernaar te handelen. Het is altijd het teamwork dat leidt tot uitmuntende prestaties die we alleen nooit hadden kunnen bereiken. Dat is elke keer weer een aangename verrassing.

Tools en filosofieën voor iedereen!

Ik combineer expertise en innovatie. Als civiel ingenieur met een masterdiploma in bedrijfskunde (MBA) draag ik ook met trots de titel Professional in Value Management (PVM) en trainer in Value Management (TVM). Met een carrière van 35 jaar omvatten mijn vaardigheden ontwerp, systeemtechniek, value engineering kennismanagement, haalbaarheidsstudies, projectmanagement, en training. Mijn aanpak weerspiegelt mijn passie voor operational excellence: systematisch en nauwgezet waar nodig en creatief wanneer de kansen zich voordoen.

Als kinderen..

De nieuwsgierigheid en creativiteit van mijn twee kinderen lijken soms op school te worden afgeleerd nu ze tieners zijn. Ik probeer te laten zien hoe creativiteit en analyse de moeite waard zijn om na te streven. En voeg creativiteit en soms zelfs spelelementen aan toe Value Engineering workshop en trainingen - geliefde activiteiten van veel deelnemers en heel effectief!

Timme

Voor een groep staan: dat is een uitdaging en het is een vorm van sport. Vanuit resultaatgericht werken met uiteenlopende individuen en belangen en van daaruit groei realiseren is spannend. En het is mooi om in korte tijd onderdeel te worden van een team.

Energie

Ik krijg energie van het efficiënt laten werken van een team en het verbeteren van hun prestaties. Ik wil het echte vertrouwen wekken dat ze tot de juiste oplossing komen, een oplossing waarvoor de gebruiker bereid is te betalen. Beslissingen plaatsen waar ze horen, eigenaarschap beleggen waar dat nodig is, en structuur geven aan zoektochten. In plaats van ons voortdurend af te vragen 'waarom we op aarde zijn'.

Mijn eigen huis bouwen

Door mijn eigen huis te laten bouwen, is gebleken dat het observeren van het proces vanaf een afstand behoorlijk uitdagend is. In die rol ben ik zelf de projectleider: taken aansturen en uitvoeren, maar dit geeft me weinig overzicht en tijd om ze te coördineren. Een facilitator helpt bij het stroomlijnen van het proces en het toevoegen van waarde.

De groep

De groep kan op eigen kracht meer bereiken dan de afzonderlijke leden. Het gaat allemaal om de wisselwerking tussen mensen, en niet om de kennis die individuen van zichzelf bezitten. Het onderzoek naar een beter ontwerp houdt iedereen scherp en deelnemers dagen elkaar uit, vooral door goed te luisteren. Samen kun je al die aannames en veronderstellingen matchen en verfijnen. En dat is veel krachtiger dan een goed idee dat één individu in gedachten heeft. Uiteindelijk is consensus de sleutel, omdat de gemeenschappelijke noemer belangrijker is dan een individuele mening.

Inspirerende voorstander van waardedenken

Anderen hebben over mij gezegd dat ik erg inspirerend ben, een flexibele voorstander van waardedenken. En dat ik mezelf en het team niet laat afschepen!

Trainer zijn is een voorrecht

Faciliteren is een taak die energie geeft: getuige zijn van een verandering in het denken en het aanboren van nieuwe inzichten is werkelijk boeiend. Na de VE-studie is het gebruikelijk om ontwerpen te zien die zijn gewijzigd en verbeterd dankzij de teaminspanning van het Value Engineering team.

Alvin

Voor mij is VE niet alleen technisch; het gaat om verbinding en samenwerking. Ik haal er voldoening uit om samen met mijn klanten de kernuitdagingen van een project te ontdekken. Elke VE-studie is een gedeelde ontdekkingsreis. Ik zie iedere klant als partner en niet alleen als stakeholder. Onze samenwerking is een diepgaande verkenning van uitdagingen en mogelijkheden. Mijn aanpak geeft prioriteit aan menselijke relaties boven louter statistieken. Ik geloof in het overbruggen van kloven en het smeden van banden. Werken met mij betekent dat je deel uitmaakt van een reis, niet alleen van een proces. Ik streef ernaar om de waarde te vergroten, zowel in termen van projectdoelen als menselijk begrip.

Passie

Ik heb een echte passie voor Value Engineering (VE). Het bereiken van VE-doelen betekent niet alleen projectsucces, maar levert ook echte betekenisvolle impact. Onze collectieve inspanningen gaan verder dan meetbare cijfers, maar raakt levens en hele gemeenschappen. Ik krijg energie van de verbinding tussen professionele resultaten en maatschappelijke impact.

Professionele doelen

Vanuit mijn optiek is Value Engineering meer dan alleen een technische expertise; zij vormt de spil van het holistische succes van een project. Ze verbindt verschillende facetten naadloos, van gedetailleerde technische details tot overkoepelende programmadoelen. De begeleiding zorgt ervoor dat geen enkel cruciaal aspect van het project over het hoofd wordt gezien. Uitgerust met facilitaire vaardigheden stuurt de value engineer discussies in de goede richting, en een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en de kans krijgt om bij te dragen. Het is deze inclusieve sfeer die projecten tot een echt succes kan brengen.

Clarity

Value engineering (VE) heeft de manier veranderd waarop ik naar financiën en budgettering kijk, zowel in mijn werk als op het persoonlijke vlak. Value Engineering stimuleert de overtuiging dat elke financiële uitgave een bepaald doel moet dienen en tastbare waarde moet opleveren. Terwijl normen en richtlijnen soms het zicht op waarde belemmeren, biedt VE daarin wel duidelijkheid. Value Engineering helpt mij bij het vaststellen van de werkelijke vereisten en aandachtspunten en bij het toewijzen van het juiste budget om efficiënt waardevol resultaat te boeken.

Wat ze over mij zeggen..

Veel cliënten benoemen mijn vermogen om conflicten tijdens Value Engineering workshops te managen als onderscheidende kracht. Aangezien het VE-proces inhoudt dat het ontwerp met verschillende stakeholders wordt gedaan en in verschillende subsystemen wordt opgedeeld, kunnen er spanningen ontstaan. Ik bemerkt dat er door het gebruik van functieanalyse vaak overeenstemming wordt bereikt, waarbij iedereen het eens is dat de subsystemen op één lijn liggen met de overkoepelende projectdoelen.

Deel uitmaken van een team

Deel uitmaken van een Value Engineering (VE) team is echt de moeite waard. De open dialoog maakt de weg vrij voor verhelderende inzichten, en de brainstormsessies leiden vaak tot baanbrekende, onconventionele oplossingen.

Koen

Een VE-studie is een goede manier om te valideren of een project nog op de goede weg is. Bij projectmatig werken kan een team gefocust zijn op het voldoen aan de specificaties van de klant, binnen tijd en budget. Maar de behoeften van de klant kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen en de interpretatie door het ontwerpteam is niet altijd wat de klant zich ervan voorstelde. Dit is allemaal menselijk en het gebeurt overal. Het uitvoeren van een Value Engineering studie helpt om te controleren of de behoeften van de klant nog steeds correct zijn gespecificeerd en stelt het projectteam, de klant en andere belanghebbenden in staat om samen de weg voorwaarts te bepalen.

De Basis

Regelmatig herinner ik me de stem van mijn Kung-fu-leraar die luidkeels "BASIS!" roept. Elke vaardigheid is geworteld in fundamentele principes. In Value Management zijn die principes Functie Analyse en Creativiteit. Het is cruciaal om het volledige scala aan functies te identificeren dat door belanghebbenden wordt gewenst, en daarbij los te komen van reeds bedachte oplossingen. Deze aanpak maakt de weg vrij voor creativiteit en zorgt ervoor dat we de behoeften van belanghebbenden kunnen vervullen. Het gaat om het in evenwicht brengen van behoeften en kosten, net zoals Kung-fu lichaam en geest in evenwicht brengt.

Dankbaarheid

Bijna 20 jaar geleden kreeg ik de kans om deel te nemen aan een Value Engineering training. Ik kon toen niet voorspellen hoe Value Management mijn groei als professional zou faciliteren. Van een nogal verlegen persoon, die het liefst op de achtergrond blijft, heb ik mij ontwikkeld tot een persoon die graag met groepen mensen werkt. De structuur en analyse van een VE-studie hielpen mij plezier te vinden in het leiden van teams via workshops, op weg naar goede beslissingen.

Denk langzaam, handel snel

Een van de belangrijkste lessen uit het boek 'How big things get done' van professor Bent Flyvbjerg is 'denk langzaam, handel snel'. Het bepalen van het doel van een VE-studie, het vinden van de juiste deelnemers, het analyseren van de problemen en het creëren van een sterke en flexibele agenda, kost veel tijd maar is cruciaal voor de succesvolle uitvoering.

Stof tot nadenken

Ik hou van eten, het maakt ons blij en houdt de geest scherp en actief. Een VE-studie moet een moment van reflectie zijn, in een veelal drukke werkomgeving. Daarom ben ik van mening dat workshops georganiseerd moeten worden zonder afleiding van reguliere drukte op de werkplek, met een goede sfeer, en een goede catering!

Sherlock Holmes

Ik ben een introspectief persoon met een diepe waardering voor menselijke verbinding. Deze mix stelt mij in staat de subtiele dynamiek in onze studies te begrijpen, waardoor ik ervoor kan zorgen dat het perspectief van elke deelnemer tijdens de workshops wordt belicht en gewaardeerd.