Implementeren Value Engineering

Geen twee organisaties zijn hetzelfde. Value FM heeft ruime ervaring met het implementeren van Value Engineering in organisaties. Wij houden rekening met de structuur, strategie en cultuur van de organisatie om de juiste groei-aanpak te bepalen in een werkbaar tempo. Wij ondersteunen met strategische roadmaps, training programma’s, coaching, formats, beleid en richtlijnen op maat, dashboards: alles wat nodig is.

Zorgvuldige uitvoering

Bij het gebruiken van Value Engineering gaat het niet alleen om het vergaren van kennis maar het draait ook om de juiste houding, vaardigheden en acceptatie. Wij nemen dat heel serieus. Value Engineering omvat niet zomaar wat principes die u moet kennen maar omvat ook een cultuur die geinternaliseerd moet worden. Op persoonsniveau en organisatieniveau. Veranderen om uw organisatie naar nieuwe horizonten te sturen: we betrekken management, engineers en strategen bij de implementatie en het uitvoeren van VE-studies.

Organisatorische transformatie

Integratie van Value Engineering in uw organisatie vraagt ​​om een ​​mix van expertise, mentaliteit en capaciteiten. Dit vergt doorgaans een transformatie binnen de organisatie en moet daarom op alle niveaus en met voortvarendheid worden aangepakt. Goed gepland, gecommuniceerd en uitgevoerd, geïntegreerd in review en ontwerppprocessen, tot en met bijvoorbeeld stage gate reviews en het nemen van investeringsbesluiten. Strategisch en tactisch, op managementniveau van directies en besturen, op programma en projectniveau voor programma- en projectteams en hun ontwerpende ingenieurs.

Succesvolle veranderingen

Veranderingen binnen een organisatie moet nauwgezet en zorgvuldig worden gemanaged. Alleen een ​​nieuwe richting is niet genoeg maar de reis moet ook goed gepland zijn, effectief gecommuniceerd worden en ondersteund zijn door gedegen training, testen, leren, en evalueren. Elke stap is cruciaal voor succesvolle integratie.

Houding, vaardigheden en acceptatie

Bij implementatie van Value Engineering in uw organisatie gaat het om het verwerven van kennis, om de juiste instelling, specifieke vaardigheden en het verkrijgen van acceptatie. Value Engineering heeft ook culturele kanten waaraan aandacht geschonken moet worden. Het betrekken van het management, engineers en strategen is van cruciaal belang.

Rijpheid

Implementatie van value management kan impact hebben op de organisatie. Wij begeleiden op maat in drie belangrijke fasen: Oriëntatie, Adoptie en Integratie. De cyclische voortgang begint met een visie gevolgd door "een sprong in het diepe". Gevolgd door overwinning van uitdagingen en het bereiken van mijlpalen. Daarna kan er inspiratie ontstaan voor nieuwe mogelijkheden en dromen. <br>Dit zijn altijd essentiële stappen voor de ontwikkeling van prestaties van elke organisatie. Stap voor stap is het mogelijk.

Implementatie: Van complexiteit naar eenvoud, waar visie werkelijkheid wordt.

Enkele voorbeelden van hoe wij dit implementeren Value Engineering

Wij hebben diverse implementatieactiviteiten ondernomen (en er komen er nog steeds bij):

 • Het opstellen van strategische VE-implementatieplannen voor de organisatie – strategie verbinden met tactiek
 • Stem beleid, richtlijnen en standaarden af ​​op de behoeften van de organisatie
 • Empower nieuwe VE-afdelingen en laat ze groeien in de organisatie
 • Bewustwording creëeren op managementniveau
 • Value Engineering workshops houden voor de implementatie van value engineering ("practice what you preach")
 • Het ontwerpen van projectplannen voor de implementatie in de organisatie
 • Het vaststellen van organisatorische richtlijnen en standaarden voor Value Engineering
 • Organiseer samenwerking op meerdere niveaus training
 • Doe mee aan Value Engineering studies als leiders, co-leiders of leden
 • Pas het aan Value Engineering methodiek binnen de organisatie
 • Maak dashboards om de implementatie te monitoren Value Engineering in een organisatie
 • Organiseer challengesessies voor ontwerpteams, financiers en stakeholders
 • Maak intranetpagina's over Value Engineering