Wat is Value Engineering?

Value Engineering is een ontwerpmethode om oplossingen te creëren die goed presteren maar niet te veel kosten

Value Engineering streeft ernaar ontwerpen te optimaliseren voor de beste waardecreatie. Als een ontwerpversie klaar is, kan bezien worden hoe functieprestaties en kosten zich tot elkaar verhouden. Om optimale waarde te bereiken, worden in een VE-studie iteratief functies, prestaties, ontwerpen en kosten geoptimaliseerd.

Waarde is subjectief. De voorkeurskeuze van een eindgebruiker kan bijvoorbeeld onpraktisch zijn uit oogpunt van onderhoud. Daarom is een divers, multidisciplinair Value Engineeringteam van cruciaal belang.

Value Engineering heeft verschillende aliassen: waardeoptimalisatie, value management, waardemethodologie, waardeanalyse of Wertanalyse. Ze zijn allemaal terug te voeren op het concept van Lawrence D. Miles uit 1947 en veel oudere filosofische principes van kritisch denken. In de loop van de tijd is de toepassing van Value Engineering geëvolueerd, vooral in het huidige digitale tijdperk, waarbij de nadruk vaak ligt op ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding’. Value Engineering bevordert snelle innovatie, betere prestaties en meer draagvlak.

Value Engineering optimaliseert oplossingen, meestal zonder kosten te verhogen. Met behulp van een systematische aanpak inclusief functieanalyses en creativiteit, is het doel het verbeteren van het ontwerp, zoals van bouwwerken, producten en processen. Waarde is hierbij gedefinieerd als de verhouding tussen de behoefte en de benodigde middelen: "Waar voor je geld".

Bij VE-studies, vaak uitgevoerd als "snelkookpansessies", zijn de relevante belanghebbenden en het projectteam betrokken. Ingrediënten zijn een ontwerpversie, functionaliteit, creativiteit, kosten, een grondig gepland VE-proces, de project- en systeemrisico's, succesfactoren en geprioriteerde behoeften. De snelkookpan-benadering faciliteert een iteratief ontwerpproces, van planning, modelcreatie en testen van mogelijke oplossingen, tot en met het trekken van conclusies uit elke fase.

 

 

Value Engineering (VE) helpt ontwerpen beter te maken zonder ze duurder te maken. Zie het als het beste verkrijgen in verhouding tot de kosten. VE-studies zijn snelle, gefocuste teamwork-sessies. Hierbij zijn teamleden betrokken en wordt er goed gekeken naar twee onderwerpen: wat een product of proces doet (de doelen ervan, de functies) en hoe het anders of beter kan. Dit met een schuin oog naar het budget. Voordat een studie begint, moet iedereen weten waar het onderzoek over gaat en wat ermee gehoopt wordt te bereiken. Soms gaat het over het bedenken van nieuwe innovatieve ideeën, of om het verlagen van een kostprijs. De Europese norm EN 12973 geeft de leidraad voor veel van deze VE-studies zodat de methode in heel Europa op een soortgelijke wijze wordt toegepast. Als we het hebben over ‘behoefte’ vervullen, bedoelen we de basistaak die iets doet, zoals hoe/hoeveel/wanneer/op welke wijze een kabel elektriciteit levert. Hulpbronnen kunnen geld, tijd of zelfs energie zijn. Waarde kan dus worden gezien als: Waarde = (Wat het doet x Hoe goed het doet) / Wat wordt ervoor gebruikt. Om iets waardevoller te maken, kunnen bijvoorbeeld nieuwe functies worden toegevoegd, prestaties worden verbeterd, en kosten verlaagd, of soms kunnen kosten iets hoger uitvallen maar leiden ze tot prestatieverbeteringen die de extra kosten (ruim) rechtvaardigen.

Stap-voor-stap handleiding voor Value Engineering

Value Engineering wordt uitgevoerd door methodisch de onderstaande fasen te doorlopen. Van de informatiefase tot de presentatiefase worden de activiteiten gezamenlijk uitgevoerd door een team. Het gebruik van deze systematische, iteratieve aanpak zorgt ervoor dat alles aan de orde komt wat belangrijk is.

 1. Voorbereidingsfase:
  • Doel: Definieer de gewenste resultaten en stel een team samen met de juiste expertise Value Engineering.
  • Activiteiten: Deze fase omvat de eerste stappen zoals het formuleren van kostenmodellen en het verzamelen van relevante gegevens.
 2. Informatiefase:
  • Doel: Faciliteren van de uitwisseling van projectkennis. Ieders begrip van de opgave en reeds bedachte oplossingen op hetzelfde niveau brengen.
  • Activiteiten: Vastellen wat de oplossing moet doen, in welke mate en waarom dat zo is. Vaak worden ook de belangrijkste uitdagingen en de studiedoelen vastgesteld in deze fase vanuit het perspectief van de opdrachtgevende partij.
 3. Fase van functieanalyse:
  • Doel: Vaststellen van de grondgedachte achter de functionaliteiten van het systeem.
  • Activiteiten: Functies worden tijdens deze fase geïdentificeerd en gecategoriseerd. De kosten van functies worden bepaald, en de waarde van functies of een complete ontwerpversie kunnen worden beoordeeld.
 4. Creatieve fase:
  • Doel: Bedenk een reeks alternatieve oplossingen voor onder andere de functies.
  • Activiteiten: Ideeën worden gegenereerd op basis van functies die misschien kostbaar zijn, verwaarloosd worden of ondermaats presteren. De bedoeling is om te brainstormen over een groot aantal alternatieve concepten. Deze fase moet oordeelsvrij worden uitgevoerd en eventuele bedenkingen worden tijdelijk terzijde geschoven.
 5. Evaluatiefase:
  • Doel: Maak onderscheid tussen ideeën die de moeite waard zijn om na te streven op basis van de waardedefinitie, en ideeën die het beste voorlopig opzij kunnen worden gezet.
  • Activiteiten: Het scala aan bedachte ideeën wordt in deze fase gedestilleerd tot de meest haalbare opties.
 6. Ontwikkelingsfase:
  • Doel: Onderzoek de haalbaarheid van concepten uit de Creatieve fase, evalueer hun verdiensten en overweeg het combineren van concepten tot geheel nieuwe alternatieven.
  • Activiteiten: Hier worden de ideeën op de shortlist verder uitgediept om hun waarde en haalbaarheid te onderbouwen.
 7. Presentatiefase:
  • Doel: Informeer belanghebbenden en het management over de bevindingen van de VE-studie tot nu toe, en neem hun overwegingen mee om de studie af te maken en resultaten te implementeren. Mèt draagvlak.
  • Activiteiten: De resultaten van de ontwikkelingsfase worden gepresenteerd aan de besluitvormers, meestal leidend tot een consensus over de waarde van de voorgestelde ideeën.
 8. Rapportage- en implementatiefase:
  • Doel: Leg de procedure, deelnemers en resultaten van het optimalisatieonderzoek vast om de implementatie, verificatie en aanpassing van de bevindingen in volgende projecten te vergemakkelijken.
  • Activiteiten: Conclusies van de VE-studie worden in een rapportage vastgelegd zodat inzichten op navolgbare wijze worden gedocumenteerd voor later gebruik.


Waarde, belanghebbenden en verschillende gezichtspunten: belangrijke concepten in Value Engineering

Wanneer een idee werkelijkheid wordt, zien we de werkelijke waarde ervan. We begrijpen dan hoe het werkt (functies), hoe goed het werkt (prestaties), en hoeveel het kost. Om de beste waarde te krijgen, moeten we misschien de manier veranderen waarop het werkt, hoe goed het werkt of hoeveel we eraan uitgeven.

Verschillende mensen kijken verschillend naar Waarde. Sommigen willen dat ontwerpen er goed uitzien, terwijl anderen willen dat ze efficiënt werken. Dus hebben we in een Value Engineering-studie een mix nodig van deelnemers met verschillende visies, functies, rollen en ideeën.

Over de hele wereld kent men Value Engineering. Overal en allemaal willen we "Value for Money". Value Engineering streeft ernaar om de beste resultaten te behalen zonder te veel geld uit te geven.

Bovenaanzicht van de Kaukasische ingenieursgroep teamwork vergadering voor planning project op tafel met papierwerk. Creatieve mensen van bedrijven.

Het starten van een Value Engineering Studie

Begin vandaag

Bel ons om over uw project te praten. Laten we kijken of we u een no-cure-no-pay VE-onderzoek kunnen aanbieden en waarom dat zo is.

Wilt u meer diepgang en wat zelfstudie? Volg onze e-learning van 2 uur gevolgd door een online sessie met voorbeelden, het gesprek, en beantwoording van uw vragen.

Bouwprojecten

Wij hebben VE-studies gefaciliteerd in uiteenlopende sectoren en opgaven. We hebben zelfs een no-cure-no-pay-aanbod. Projectteams veranderden hun koers, kwamen weer op het goede spoor, en we konden opnieuw goede communicatiekanalen opzetten met stakeholders. VE: verminder de risico's, reduceer doorlooptijd en bespaar heel veel geld.

Procesindustrieën

Van zuivel tot snoep, van ijzer tot goud, van ruwe olie tot gas en zonne-energie. Wij hielpen veel organisaties met de introductie van value engineering, hebben medewerkers getraind en gecoacht.

Asset-eigenaren en financiers

Waar voor het geld: wie is het meest belanghebbende bij het verkijgen van de beste waarde? Dat zijn de eigenaars, de financiers en de risiconemers die de investeringsbesluiten nemen! Gebruik maken van externe teams om ontwerpversies te beoordelen, of het (laten) volgen van een zeer goede VM1 training om in de eigen organisatie meer over waarde na te denken. Hoe klinkt dat?

Bronnen die ons inspireren (in alfabetische volgorde):

SERPELING Nederlandse Vereniging van Kosten en Value Engineers https://www.dace.nl/nl/value-management/value-management

EGB Europese Raad van Bestuur https://valueforeurope.com/

HKIVM Hong Kong Instituut voor Value Management https://hkivm.org/

IVM Instituut van Value Management VK https://ivm.org.uk/

Krehl: https://krehl.com/

NEN Nederlands Normalisatie Instituut https://www.nen.nl/nen-en-12973-2020-en-267484

GELD BESPAREN Internationaal https://www.value-eng.org/default.aspx

Value Engineering Academy https://value.fm/academy/home-academy/

VDI Verein Deutscher Ingenieure https://www.vdi.de/tg-fachgesellschaften/vdi-gesellschaft-produkt-und-prozessgestaltung/valuemanagement-und-wertanalyse


De uitkomst van elk ontwerp moet waarde zijn

Begeleiders van Value Engineering studies. Trainers op alle niveaus. Gecertificeerd. Wereldwijd.

We voeren zelf VE-studies uit, we geven er les in en we coachen beginnende value engineers.
Onze professionals zijn internationaal gecertificeerd over de hele wereld. Met veel ervaring in facilitatie, training, coachen en implementatie in organisaties.
Professionals in Value Management PVM, Trainers in Value Management TVM, Certified Value Specialists CVS.