Timme Hendriksen

timmehendriksen

Timme Hendriksen is partner bij Value FM en sinds 2002 coördinator Value Engineering bij ProRail.

btn_viewmy_160x33

Functieontwikkeling

Ik ben Timme Hendriksen. Al vroeg in mijn carriere ben ik geïnteresseerd geraakt in Value Engineering (VE). Omdat in de begintijd lang niet iedereen overtuigd was van het nut van VE, heb ik dikwijls het nut van dit instrument moeten aantonen. Daarbij heb ik veel ervaring opgedaan en tegelijk ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied. Later heb ik nieuwe Value Engineers opgeleid en beleid/procedures voor VE ontwikkeld en gepromoot. Nu stuur ik een team van 16 Value Engineers aan, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de kwaliteit en het inbedden van VE in processen, rekening houdend met andere technieken en methoden. Ik ben Certified Value Specialist (CVS), SAVE International sinds 2006.

Resultaten

In de loop van de tijd heb ik aan veel projecten gewerkt waar ik trots op ben. Maar op een paar resultaten ben ik extra trots:

 • ik heb Value Engineering als nieuw vakgebied binnen ProRail geïntroduceerd en succesvol geïmplementeerd,
 • in 60 VE workshops is meer dan 300 miljoen euro aan besparingen gerealiseerd,
 • de gerealiseerde Return On Investment voor deze projecten bedroeg  85:1,
 • in 2004 en 2005 2004/2005 kreeg ik bij ProRail de taak een opleidingsprogramma samen te stellen en uit te voeren – hierbij hebben 120 projectmanagers en planontwikkelaars een introductiecursus gevolgd en zijn diverse ProRail-medewerkers in-house opgeleid tot Value Engineer,
 • samen met Railinfra Opleidingen heb ik een introductiecursus ontwikkeld die gemiddeld met een acht door de cursisten werd gewaardeerd,
 • tenslotte heb ik een omvangrijke bijdrage geleverd aan de Certificeringcursus van DACE.

Sinds 2010 is Value Engineering bij Prorail verplicht voor alle projecten met een begroting van meer dan 15 miljoen euro.

Extracurriculair

Buiten mijn betaalde werkzaamheden, draag ik actief bij aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied Value Engineering. Daartoe ben ik o.a.

 • voorzitter DACE Special Interest Group Value Management (Dutch Association of Cost Engineers) en actief in verschillende werkgroepen (bijv. opleiding en certificering),
 • lid SAVE ( de internationale vereniging van Value Engineers),
 • actief lid van de werkgroep NEN (Nederlands normalisatie instituut),
 • afgevaardigde voor NEN in de Europese werkgroepen t.b.v. de revisie van de Europese Value Management norm: EN12973. (CEN Technical Committee 279),
 • afgevaardigde voor DACE bij EGB (European Governing Board; Europees certificeringorgaan voorValue Management).

Ervaring

In de 60 VE-workshop en in mijn werk als Value Engineering Coördinator heb ik een brede ervaring opgedaan:

 • Value Engineering Coördinator, vanaf 2002 bij ProRail. Bijdragen aan het ProRail beleid op het gebied van Value Engineering
 • Volgen van ontwikkelingen op internationaal en Nederlands niveau
 • Adviseren van de projectmanagers en directie over toepassing /opzet van Value Engineering binnen ProRail
 • Opstellen van lange termijn plannen en jaarplannen
 • Rapportages verstrekken aan management over de voortgang en resultaten
 • Ontwikkelen van beleid voor Value Engineering
 • Opzetten en onderhouden van procedures / handboeken
 • Operationaliseren Value Engineering binnen ProRail
 • Deelnemen aan studies, beleidsvoorbereidende stuur- en werkgroepen op het vakgebied
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van Value Engineering
 • Ontwikkelen/verwerven van nieuwe technieken voor de verschillende stappen van het Value Engineering stappenplan
 • Nieuwe toepassingsgebieden zoeken en ontwikkelen
 • Zoeken naar verbetering van het instrument VE
 • Databases opzetten met kennis en resultaten
 • Aansturen van specialisten binnen het vakgebied van Value Engineering
 • Toetsen van en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het product Value Engineering. (zowel proces als resultaat)
 • Opleiden van Value Engineers
 • Organiseren (intervisie-) bijeenkomsten om onderling ervaringen uit te wisselen
 • Organiseren VE-opleidingen voor ProRail

Communicatie/ promotie rondom Value Engineering, (intern/extern), waaronder ook:

 • Het verzorgen van introductiecursussen Value Engineering
 • Het ontwikkelen en onderhouden van opleidingen
 • Het toepassen van Value Engineering
 • Intake van een project/object (bepalen of het zinvol is of niet en in welke vorm)
 • Faciliteren en organiseren van Value Engineering workshops

Sinds januari 2010 ben ik partner in Value FM.

Opleiding:

 • Universiteit Twente. Technische bedrijfskunde. 1998 – 2002
 • Universiteit Twente. Civiele techniek en management. 1995 – 1998