Privacy

Vastleggen en verwerking van gegevens: VOF Value FM gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Gebruik van cookies: De website van Value FM maakt mogelijk gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie ingevoerd op een webpagina, toegankelijk te maken voor een andere webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in de populariteit van webpagina’s. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten.

Links: Value FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar via externe links wordt verwezen.

Wijzigingen: Value FM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage: U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: Value FM ter attentie van Hein de Jong (hein@Value.FM).

(versie 20141030)