Waarvoor gebruik je Value Engineering?

INHOUDSOPGAVE

  Waardevermeerdering

  Value studies zorgen voor meer waarde in uw programma, project, product en/of proces. Dat komt omdat het ontwerp méér of het anders doet (functies), dat béter doet (prestaties) en met optimaler gebruik van schaarse resources zoals geld of mensen.

  • Lagere kosten
  • Minder Fte’s
  • Meer functionaliteit
  • Betere prestaties
  • Iets hogere kosten of iets meer mensen, maar veel méér functionaliteit

  Valueprogramma’s

  Wij zetten Value Engineeringsprogramma’s op bij bedrijven. Daarmee kan de waarde van investeringen vanaf een zekere grootte structureel worden verbeterd en getoetst dmv value engineering. Wij plannen, faciliteren en rapporteren, in samenwerking met uw stafleden en ondersteunen een ‘zachte landing’ van de nieuwe werkwijze in de implementatiefase.

  Wij hebben aandacht en oog voor bedrijfscultuur en kunnen klinkende resultaten laten zien. Motivatie voor structurele implementatie van een valueprogramma volgt onder meer uit technieken en filosofieën van lean, continuous improvement, kennismanagement, risicomanagement en concurrent engineering.

  Wij standaardiseren taktische en operationele value engineeringstudies waar het kan en laten specifieke ruimte waar het moet. De opbrengsten overtreffen altijd de kosten. Strategische vraagstukken zijn vaak ‘unicaten’ en vragen maatwerk. Wij verzorgen opleidingen en leiden medewerkers op tot facilitators.

  Value Engineeringstudies voor projecten, producten en processen

  Wij faciliteren standaardstudies maar we maken ook studies op maat. Wij maken altijd samen met u het plan van aanpak waarin onder meer de werkzaamheden, leveranties en contactmomenten zijn genoemd. Intakes maken deel uit van de studie. De workshops worden nauwgezet met de projectmanager doorgenomen om tot een optimaal eindresultaat te komen.

  Frisse blik en vreemde ogen..

  Value FM verzorgt Value Engeeringsstudies met het interne projectteam en collega’s, of desgewenst met een extern team (bijvoorbeeld om een ontwerp te toetsen, om een second opion uit te voeren). Afhankelijk van het doel wordt terugkoppeling over de value engineeringstie uitgevoerd. Dat kan in de vorm van een gesprek, een presentatie, een rapportage, of bijvoorbeeld een advies. De frisse blik van value engineering en soms ook de vreemde ogen van ‘buitenstaanders’ helpen om kritisch, creatief en doelgericht naar een ontwerpopgave te kijken.

  Toepassingsvoorbeelden

  Value Engineering wordt voor legio werkzaamheden gebruikt:

  • Maken proposals, doelstellingen, targets en specificaties ontdekken voor aanbestedingen en procurement
  • Minimaliseren budgetoverschrijdingen (voorbeeld)
  • Verzorgen heldere en gedegen keuze-afwegingen
  • Verkorten proceduretijden van de studies
  • Verzorgen samenhang van deelprojecten in een programma
  • Valideren waarde van het project vóór het nemen van het investeringsbesluit
  • Uitvoeren ex ante evaluaties
  • Opstellen topspecificaties
  • Inrichten project dashboard
  • Inventariseren risico’s
  • Gelijk richten neuzen van de projectorganisatie(s)
  • Uitvoeren second opinions
  • Uitvoeren design reviews in de verschillende ontwerpstadia
  • Auditeren
  • Evalueren Projecten en Programma’s
  • Faciliteren besluitvormingen
  • Innovaties geschikt maken om te gebruiken (innovatiekeuken)
  • Houden van effectieve marktconsultaties
  • Ontwerpen van bezuinigingsplannen
  • Optimaliseren van materieel
  • Ontdekken klanteisen
  • Afstemmen ontwerp op klanteisen
  • Verlagen kosten / cost cutting
  • Design2cost (D2C), ofwel: ontwerpen op basis van een vooraf vastgesteld budget
  • Reverse Engineering (verloren gegane kennis in het bedrij her-ontdekken)
  • Tear down sessies (producten ‘ontleden’, specificaties, ontwerpen en kosten (her)ontdekken

  Value Engineeringsaktiviteiten kunnen naadloos integreren in omgeving waar met systems engineering, risicomanagement, lean, six sigma en bijvoorbeeld best value procurement wordt gewerkt.