Innovatiekeuken

Wat is de Innovatiekeuken? Hoe draagt het bij aan het uitvoeren van het behoefte-onderzoek en aan het specificeren van de behoefte? 

Soms is het lastig innovatieve diensten of producten in te kopen. Hoe kun je immers iets aanbesteden dat je nog niet kent? Hoe beschrijf je een dienst of product waarvan de specificaties nog ontdekt moet worden? En hoe betrek je andere partijen er bij terwijl je toch aan de Europese aanbestedingsregels blijft voldoen? Of hoe laat je bijvoorbeeld non-profit partijen en organisaties onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om maatschappelijk relevante doelen te halen?

In de publicatie ” Het uitvragen van innovatieve voorstellen” uit 2010 door Pianoo is het volgende proces benoemd voor het inkopen van innovaties:

  1. Uitvoeren behoefte-onderzoek
  2. Uitvoeren marktonderzoek
  3. Bepalen inkoopstrategie
  4. Specificeren van de behoefte
  5. Aanbesteden
  6. Contracteren en managen

Met Value Engineering kunnen stap 1: Uitvoeren behoefte-onderzoek  en 4: specificeren volledig worden uitgevoerd. Value Engineering kan in stap 5: Aanbesteden worden toegepast bij de marktconsultatie en bijvoorbeeld de concurrentiegerichte dialoog. Daarvoor is de Innovatiekeuken ontwikkeld. Aan de stappen 3, 5 en 6 wordt met value engineering bijgedragen maar ze zijn het domein van de inkopers van de inkopende organisatie(s).

Met Value Engineering wordt de doorlooptijd van de zes stappen sterk verkort omdat continu gefocussed wordt op datgene wat écht belangrijk is (lean-aanpak) en stap 2 en 4 gelijktijdig worden uitgevoerd en input bieden voor stap 5. Deze methode werkt ook in BVP-trajecten en voor EMVI-contracten. Met de Innovatiekeuken kan bovendien worden bijgedragen aan het marktonderzoek en aan het creëren en organiseren van een competente markt.

Hoe laat je mensen meedenken met iets dat ze nog niet kennen maar mogelijk wel aan mee willen werken? Hoe bepaal je behoeften en kun je die specificeren?   

Daarvoor is de innovatiekeuken bedoeld. Daarin wordt bepaald wat de oplossing zou moeten doen en hoe goed die dat zou moeten doen. De marktpartijen kunnen vervolgens bedenken hoe ze dat voor u mogelijk kunnen maken, met wie ze eventueel moeten samenwerken, en wat het gaat kosten. Ook faciliteert de innovatiekeuken hen om dat snel en efficiënt te doen. Zo worden innovatiekosten sterk verlaagd, de respons vergroot en neemt ook de kans op succes toe.

De innovatiekeuken is efficiënt voor de meeste inkooptrajecten voor innovatieve diensten en producten omdat coördinatiekosten sterk afnemen en de kansen op succes toenemen. En voor samenwerkingstrajecten waarbij organisaties gaan samenwerken en bijv. overeenkomsten en convenanten afsluiten.

De Innovatiekeuken is een combinatie van ontwerpatelier voor opdrachtgevers en ontwerpers, en matchmaker voor leveranciers.  De innovatiekeuken faciliteert om:

  • op gestructureerde wijze met elkaar in gesprek te gaan over wat de innovatie moet gaan dóen en hoe goed die dat moet doen
  • te onderzoeken welke kennis- en krachtenbundeling er nodig is om een gewenste oplossing te leveren
  • inzicht te geven op welke wijze eventuele aanbesteding, contractering en samenwerking vormgegeven kan worden
  • marktpartijen en bijv. non-profitorganisaties te selecteren en zeer gericht te informeren, te helpen met een uitgekiend ontwerpproces, en met het bieden van een gefaciliteerde gelegenheid om met andere bedrijven en organisaties in contact te komen om de diensten en producten te kunnen maken. Dat kan vanaf twee tot wel 500 bedrijven en organisaties, tegelijk (marktconsultaties) of individueel (concurrentiegerichte dialoog).

De innovatiekeuken maakt gebruik van technieken die worden toegepast bij system engineering, value engineering, kennismanagement, best value procurement en aanbesteding.